همه انتقاد های خانه ملت از عملکرد اقتصادی دولت


انتقاد مجلس شورای اسلامی از کم کاری دولت در موضوع اقتصاد مقاومتی


۰ نظر