کنایه رشیدپور به گران شدن قبر!


رضا رشیدپور و گرانی قبرها


۰ نظر