از سامانه اطلاع رسانی کالا و خدمات چه خبر؟!


صحبت های حسن روحانی درباره لزوم ایجاد سامانه قیمت گذاری


۰ نظر