وعده های قابل تامل جهانگیری در مناظره انتخاباتی!


سخنان قابل تامل اسحاق جهانگیری در مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری


۰ نظر