اعتراض نماینده بروجرد در مجلس به بی تفاوتی های علی لاریجانی


اعتراض عباس گودرزی، نماینده بروجرد در مجلس به بی تفاوتی های علی لاریجانی درمورد وضعیت زندگی مردم


۰ نظر