نارضایتی شدید نمایندگان مجلس از شرایط اقتصادی کشور


صحبت های امروز نمایندگان در مجلس شورای اسلامی.


۰ نظر