بیانات منتشر نشده رهبری درباره مشکلات اقتصادی


بیانات منتشرنشده‌ی رهبرانقلاب؛ دستور اخیر ایشان به هیئت دولت درباره سکه و ارز و مشکلات اخیر اقتصادی.


۰ نظر