تصویب طرح اصلاح کلی قانون چک در ایران


بر اساس این طرح قانون استفاده از چک بصورت کلی تغییر خواهد کرد.


۰ نظر