کشف میلیاردها تومان کالای احتکار شده در شهرهای مختلف ایران


کشف انبارهای احتکار کالا این روزها خبری است که همگان از آن متعجب شده اند، مردم ضد مردم چیزی که در ایران بعید نیست!


۰ نظر