افت قیمت سکه و ارز اولین ثمره سیاست های ارزی جدید


واکنش بازار به اولین روز رونمایی از سیاست های ارزی جدید.


۰ نظر