کاهش قیمت فولاد برای تنظیم بازار


کاهش 35 درصدی قیمت فولاد توسط شرکت فولاد مبارکه


۰ نظر