وقتی گرانی میوه داد نماینده مجلس را هم در آورد!


سید حسن حسینی شاهرودی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،دیشب در شبکه 1 از گرانی گفت که دامن او و خانواده اش را هم گرفته...


۰ نظر