مفهوم «احتکار» چیست و چه معنایی دارد؟


تعریف مفهوم احتکار از زبان مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران 

 


۰ نظر