انتقاد تند روحانی از تمرکز بیش از حد بر روی مسئله ارز!


صحبتهای رئیس جمهور در نشست هیئت دولت (97/06/21)


۰ نظر