بالابردن قیمت برای کاهش گرانی،راهکار خودروسازان!


با این که امروز اختلاف قیمت بسیاری از خودروها در بازار و کارخانه بیش از دو برابر شده است،اما خودروسازان عقیده های دیگری هم دارند...!


۰ نظر