راه اندازی هشتگ مردم_علیه_احتکار در فضای مجازی


نقش برخی محتکران و دلالان اقتصادی در اوضاع این روزهای بازار و اقتصاد انکارناپذیر است؛ موضوعی که کاربران برای آن کمپین راه انداخته‌اند.


۰ نظر