تلاطم در بازار ارز توسط چند سایت انجام میشود


صحبت های رئیس قوه قضائیه درمورد نوسانات عجیب در بازار ارز.


۰ نظر