اطلاعیه بانک مرکزی در مورد خرید ارز مردم


بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد دلار های خانگی مردم را به قیمت بازار میخرد


۰ نظر