تاثیر کاهش بهای ارز بر روی قیمت گوجه و سیب زمینی!


صحبتهای وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه نشست امروز هیئت دولت 


۰ نظر