برملا شدن نقشه های آمریکا در مورد نفت ایران؟!


دبیر اتحادیه صادرکنندگان نفت ایران از شرایط فعلی می گوید،شرایطی که به نظر می آید برنامه های ترامپ را برای ماه پیش رو به هم می ریزد...!


۰ نظر