نقش فشارهای سیاسی در نوسانات قیمت ارز


صحبت های دکتر زاغفر در مورد نقش برخی ها در بالا و پایین رفتن قیمت دلار


۰ نظر