باز شدن سفره دل حجتی از شرایط اقتصادی کشور!


صحبتهای وزیر جهاد کشاورزی در جلسه هم اندیشی فعالان اقتصادی اتاق تعاون ایران (97/08/15)


۰ نظر