مقایسه اوضاع اقتصادی در زمان تحریم دولت دهم با دوازدهم


گفتگو با شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم در برنامه دست خط (97/09/09)


۰ نظر