اظهارات وزیر نفت پس از توافق اوپک


پس از جلسات فشرده، کشورهای عضو و غیر عضو اوپک با کاهش روزانه 1.2 میلیون بشکه نفت موافقت کردند و ایران از این کاهش معاف شد. 


۰ نظر