انتقادات بی سابقه اقتصاددان اصلاح طلب به دولت روحانی


انتقادات بی سابقه فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه به دولت روحانی


۰ نظر