قیمت گوشی تلفن همراه ارزان می‌شود!


حدود ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد شده با ارز دولتی به زودی از توقیف آزاد شده و وارد بازار می‌شود


۰ نظر