خروجی نشست سران برای تنظیم بازار چه بود؟!


امروز سران مختلف جلسه ای را برای تنظیم بازار شب عید داشتند...


۰ نظر