فسادهای سنگین متهمان تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر


اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعص به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.


۰ نظر