ورود نخستین کشتی محموله دام زنده به کشور از رومانی!


نخستین کشتی محموله دام زنده به تعداد 47 هزار و 90 راس وارد بندر چابهار شد.


۰ نظر