افزایش قیمت "ناچیز" البسه از زبان رئیس اتحادیه پوشاک!


 قیمت پوشاک مناسب است،‌ فقط ۳۰ درصد گران شده که انصافا هم ناچیز است.


۰ نظر