همتی:فعلا برنامه‌ای برای تغییر سود بانکی نداریم!


بانک مرکزی برای تغییر نرخ سود بانکی برنامه‌ای ندارد.


۰ نظر