اجرایی شدن تغییر واحد پولی کشور


تغییر واحد پولی کشور از ریال به تومان در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت؛ پول‌های قدیمی جمع می‌شوند


۰ نظر