واگذاری عجیب شرکت پالایش نفت کرمانشاه!


در صحنی علنی امروز مجلس،گزارشدرباره تخلفات مرتبط با شرکت پالایشگاه نفت کرمانشاه قرائت شد...


۰ نظر