نظر حسین یاری درباره آرای داوری در جشنواره فجر


حسین یاری در برنامه هفت: برخی مسائل جزء بدیهیات است و نمی توان تصور کرد داوران برخی موفقیت ها را نبینند! چرا باید داوری به گونه ای باشد تا کاندیدایی انصراف دهد؟


۰ نظر