اظهارات شدیداللحن فراستی علیه حمید فرخ نژاد


مسعود فراستی در برنامه 6 اسفند برنامه هفت به نامه ی جنجالی حمید فرخ نژاد واکنش تندی نشان داد.


۰ نظر