بررسی قدرت نظامی ایران در قالب انیمیشن!


نگاهی به انیمیشن نبرد خلیج فارس 2 که این روزها در روی پرده ی سینما ها به نمایش در آمده است.


۰ نظر