صحبت های جنجالی منیژه حکمت درمورد بلیط فروشی جشنواره فیلم فجر!


منیژه حکمت کارگردان فیلم جاده قدیم در سخنان خود جشنواره فیل فجر را تحریم کرد و گفت این جشنواره از قبل برنامه ریزی شده است.


۰ نظر