عصبانیت و اعتراض حاتمی‌ کیا روی سن و درخواست توقف پخش فیلمش!


عصبانیت و اعتراض حاتمی‌کیا روی سن و درخواست توقف پخش فیلم «به‌وقت‌شام» به‌خاطر فیلم‌برداری تماشاگران با موبایل در مشهد


۰ نظر