صحبت های جنجالی حاتمی کیا در نشست خبری «به وقت شام»


به من طعنه میزنن که چرا پانمیشی بری گم بشی سوریه! به حاج قاسم سلیمانی اعتراض کردم که چرا نمیگذاری بریم سوریه؟


۰ نظر