پاسخ ابراهیم حاتمی کیا به سوالی جنجالی پیرامون فیلم به وقت شام


پاسخ ابراهیم حاتمی کیا به سوالی مبنی بر کاریکاتوری نشان دادن داعشی ها در به وقت شام


۰ نظر