نقد مثبت مسعود فراستی بر فیلم «به وقت شام»


نقد فراستی از فیلم «به وقت شام» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا


۰ نظر