می‌ خواهم روحانی با دیدن این فیلم عذاب وجدان بگیرد!!


کارگردان فیلم کار کثیف در نشست خبری این فیلم چه گفت؟


۰ نظر