قرائت پیام رئیس جمهوردر جشنواره فیلم فجر


قرائت پیام رئیس جمهوردر جشنواره فیلم فجر توسط سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد


۰ نظر