تخریب محل فرهنگی در استانی با نماد فرهنگ و تمدن


ماجرای عجیب تخریب سینما ایران در استان اصفهان


۰ نظر