صحبت های الیکا عبدالرزاقی درخصوص عدم همکاری با برنامه دورهمی


توضیحات خانم عبدالرزاقی از علت عدم حضور وی در سری جدید برنامه دورهمی.


۰ نظر