حضور داعشیان در پردیس سینمایی کورش!!


سازندگان «به وقت شام» ابراهیم حاتمی کیا در یک اقدام عجیب تبلیغاتی بازیگر نقش داعشی این فیلم را با اسب به پردیس کوروش آوردند.


۰ نظر