روایتی متفاوت از نمایش تبلیغاتی به وقت شام در مجتمع تجاری کوروش


روز گذشته ابوعمر چچنی از کاراکتر های فیلم به وقت شام به طور عجیبی در مجتمع تجاری کوروش حاضر شد!


۰ نظر