افشاگری بازیگر زن ایتالیایی از تجاوز به او در جشنواره فیلم کن!!


(آزیا آرجنتو) بازیگر زن ایتالیایی افشاگری بی سابقه ای را در جشنواره فیلم کن انجام داد.


۰ نظر