‌صحبت‌های بهشتی درباره ممنوع الکاری بازیگران قبل انقلاب


‌صحبت‌های بهشتی(مدیرسینمایی دهه ۶۰)درباره ممنوع الکاری بازیگران قبل انقلاب


۰ نظر