درگذشت مهدی آرین نژاد پیشکسوت دوبله ایران


مهدی آرین نژاد که با صدای شخصیت مورچه خوار در ذهن همه ماندگار شده است امروز در سن 79 سالگی درگذشت.


۰ نظر